Certifieringar

På FGK tar vi hälsa och miljö på största allvar. Som leverantörer av frukt och grönt till butiker har vi ett stort ansvar. Först och främst i hanteringen av livsmedel som många gånger har producerats med extra stor hänsyn till miljö, klimat och hälsa. Men även bakom kulisserna när det kommer till hantering av de förpackningar och packmaterial som vi hanterar behöver vi göra vårt för miljön och klimatet. Här är vi anslutna till närlingslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar (FTI).

Vi är självklart certifierade enligt senaste IP Livsmedel 2018:1 som ställer krav på olika delar av livsmedelshanteringen, med ökade krav på märkning, spårbarhet och redlighet. Det betyder också att vi kontrolleras regelbundet av en oberoende part. På så vis kan du känna dig trygg i vår hantering.

Ekologisk produktion ligger oss varmt om hjärtat för att kunna erbjuda frukt och grönt som är ekologiskt producerade. Även för detta är vi certifierade som alla företag som hanterar kravmärkta livsmedel i hela EU. Vi kontrolleras varje år av SMAK som utfärdar certifieringen.